กิจกรรมสหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 09 ม.ค. 2563 เวลา 11:13 น.

สอ.สร.รฟท. สัมมนาวิชาการ

สอ.สร.รฟท. สัมมนาวิชาการ เรื่อง " การปรับปรุงการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่" ...


โดย admin -  วันที่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 10:48 น.

งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายภิญโญ เรือเพ็ชร ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ...


โดย admin -  วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 11:50 น.

โครงการปลูกฝังลูกหลานสู่อุดมการณ์สหกรณ์ หัวข้อ "เยาวชนรถไฟสู่อุดมการณ์สหกรณ์"

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) ได้กำหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้นในวันที่ ...


โดย admin -  วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 10:42 น.

พูดคุยภาษาคนสหกรณ์ - Ep.8

พูดคุยภาษาคนสหกรณ์ - Ep.8 ประเภทของสมาชิกและขั้นตอนการสมัครสมาชิก สอ.สร.รฟท.


โดย admin -  วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 15:23 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) นำโดยคุณภิญโญ เรือนเพ็ชร ประธานกรรมการ ...


โดย admin -  วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 15:18 น.

ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) ...


อัลบั้มภาพ