วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“มุ่งมั่นอุดมการณ์สหกรณ์  สู่สังคมประชาธิปไตยด้วยสวัสดิการ”