สวัสดิการ

สวัสดิการเพื่อการอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์

โดย admin
 วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 น.
 3477

ขอรับสวัสดิการได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลาสิกขาบท หรือเดินทางกลับจากพิธีฮัจญ์

UploadImage