สวัสดิการ

สวัสดิการมงคลสมรส

โดย admin
 วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 16:40 น.
 3996

สวัสดิการมงคลสมรส 

ขอรับสวัสดิการภายใน 90 วันหลังจดทะเบียนสมรส
ระเบียบ สอ.สร.รฟท. ว่าด้วย สวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ. 2561
"สมรส" หมายความว่า การแต่งงาน และจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย (จดทะเบียนสมรสภายใน 90 วันนับแต่วันประกอบพิธีมงคลสมรส)
คุณสมบัติของผู้ขอรับสวัสดิการตามระเบียบ
- ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ยื่นความประสงค์ขอรับสวัสดิการมงคลสมรส
- ต้องเป็นสมาชิกที่ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ครบถ้วนตลอดมา ไม่เคยผิดนัดการส่งค่าหุ้น การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท กับสหกรณ์ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาภายใน 2 ปี ก่อนที่จะได้รับสิทธิตามระเบียบนี้

เอกสารขอรับสวัสดิการ
- หนังสือขอรับเงินสวัสดิการ
>>ดาวน์โหลดได้ที่นี่<< 

- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรถไฟ
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาทะเบียนสมรส
- ภาพถ่ายพิธีมงคลสมรส
- การ์ดแต่งงาน (ถ้ามี)
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ธ.กรุงไทย / ธ.กรุงเทพ / ธ.ทหารไทย)

เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน
ระเบียบ สอ.สร.รฟท. ว่าด้วย สวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ. 2561 >>ดาวน์โหลดได้ที่นี่<< 
ประชาสัมพันธ์ สอ.สร.รฟท.

 

UploadImage