สวัสดิการ

Update สวัสดิการ สอ.สร.รฟท.

โดย admin
 วันที่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 09:21 น.
 2649

Update สวัสดิการ สอ.สร.รฟท.

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและทุพพลภาพของสมาชิก

- กรณีเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวเป็นคนไข้ในตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ไม่เกิน 20 วัน มีสิทธิ์รับสวัสดิการฯ 1,500 บาท (จากเดิม 1,000 บาท)

- กรณีเจ็บป่วยเข้าพักรักษาตัวเกินกว่า 20 วันขึ้นไป มีสิทธิ์รับสวัสดิการฯ 2,500 บาท (จากเดิม 2,000 บาท)

สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 

- สมาชิกที่คลอดบุตร หรือภรรยาของสมาชิกที่คลอดบุตร มีสิทธิได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ตลอดอายุการเป็นสมชิก มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการฯ 2,000 บาท (จากเดิม 1,500 บาท)

ระเบียบ สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและทุพพลภาพของสมาชิก >>คลิก<< 
ระเบียบ สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร >>คลิก<< 
แบบฟอร์ม สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและทุพพลภาพของสมาชิก >>คลิก<< 
แบบฟอร์ม สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร >>คลิก<<
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9005

UploadImage