ข่าวกิจกรรม

แก้ไข ระเบียบและแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการเงินเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

โดย admin
 วันที่ 05 ก.พ. 2567 เวลา 11:57 น.
 1554
แก้ไข ระเบียบและแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการเงินเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
**แก้ไขเพิ่มเติม**
1. ยกเลิกการใช้บัตรบำนาญ ใช้เฉพาะ “บัตรประชาชน” ในการยื่นขอรับสวะัสดิการนี้เท่านั้น
2. กรณีมาติดต่อขอรับสวัสดิการนี้ที่ทำการสหกรณ์ฯด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หากส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
ระเบียบสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง