บริการสมาชิก

โดย admin -  วันที่ 11 ก.ค. 2565 เวลา 14:12 น.

ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ...


โดย admin -  วันที่ 07 ม.ค. 2563 เวลา 10:45 น.

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สอ.สร.รฟท. มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กรฎาคม 2565 เป็นต้นไป


โดย admin -  วันที่ 07 พ.ค. 2562 เวลา 16:08 น.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ คือ เงินฝากประเภทที่กำหนดระยะเวลาในการฝากที่แน่นอน จะฝากเมื่อใดก็ได้ในวันและเวลาทำการ ...


โดย admin -  วันที่ 07 พ.ค. 2562 เวลา 16:03 น.

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ คือ เงินฝากประเภทที่กำหนดระยะเวลาในการฝากที่แน่นอน และจะถอนได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการฝากเงินประเภทนั้นจึงจะถอนได้ ...


โดย admin -  วันที่ 07 พ.ค. 2562 เวลา 15:58 น.

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์ คือ เงินฝากประเภทที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการฝาก จะฝากจะถอนเมื่อใดก็ได้ ในวันและเวลาทำการ ...


อัลบั้มภาพ