สมาชิกภาพ

โดย admin -  วันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 15:12 น.

แก้ไขเพิ่มเติม ใบสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ

ใบสมัครสมาชิกสามัญ ใบสมัครสมาชิกสมทบ


โดย admin -  วันที่ 12 ก.ค. 2565 เวลา 08:59 น.

เป็นสมาชิก สอ.สร.รฟท. นั้นดีอย่างไร??

สมาชิก สอ.สร.รฟท. แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. สมาชิกสามัญ คือ - พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ...


โดย admin -  วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 11:16 น.

สมาชิกสบทบ

สมาชิกสมทบ หมายถึง บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ ...


โดย admin -  วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 10:50 น.

สมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญ หมายถึง สมาชิกที่เป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ...


อัลบั้มภาพ